Amniyosentez

Amniyosentez

Amniyosentez 

Amniyosentez Nedir? Amniyosentez Riskleri Nelerdir?

Amniyosentez nedir?

Amniyosentez Anne karnındaki bebeğe ait bazı hastalıkların tanısında uzun süredir kullanılan bir yöntemdir. En sık yapılma sebebi, bebeğe ait genetik hastalıkların tespitidir. Bu yöntemde ultrason eşliğinde oldukça özel bir iğne yardımıyla Anne karnında, bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısından 16. ila 20. Gebelik Haftaları arasında bir miktar alınmaktadır. İşlem özel durumlarda daha erken veya çok daha geç yapılabilir. Ancak bu durumda aşağıdaki bilgiler değişiklik gösterir.

Amniyosentez Riskleri nelerdir?

Ultrasonla iğne, Bebek ve örnek alınacak sıvı değerlendiririlerek yapıldığından daha önceleri Ultrason olmadan yapılan işlemlere göre günümüzde riskleri azalmıştır.

İşlem yapılan her 1000. kadından 4. ila 6. sında Gebelik Kaybı ortaya çıkabilir.

İğnenin bebekle temasına bağlı sorunların sıklığı, işlemin Ultrason eşliğinde yapılması nedeniyle oldukça nadirdir.

Hastaların yüzde 2. ila yüzde 3. ünde karında kramp tarzı ağrılar, az miktarda vaginal sıvı sızıntısı ya da kanama olabilmektedir ancak çoğunlukla bu geçicidir.

Nasıl karar verilir: Takip edilen gebenin bebeğinde, bu yöntemle tespit edilebilir bir Genetik Hastalık riski varsa ve tanı için başka güvenilir yöntem bulunmuyorsa, bu işlem aileye hekim tarafından önerilir. İşlem mutlaka her iki eşin onayı ile yapılır.

Önemli not: Bu yöntem bebeğe ait tüm hastalıkları göstermemektedir. Bu işlem sadece sizi takip eden uzman hekimlerin araştırmayı gerekli gördüğü bir grup hastalığı test edecektir. Bu nedenle işlem sonucunda elde edilen sonuçları doktorunuza götürüp Gebelik takiplerinizi sürdürmeniz gereklidir.

Yard. Doç. Dr. İlker GÜNYELİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
www.ilkergunyeli.com