Çalışan annelerimiz için doğum öncesi yasal sorunlar

Çalışan annelerimiz için doğum öncesi yasal sorunlar

MADDE 74. Kadın işçilerin doğumdan önce 8. ve doğumdan sonra 8. hafta olmak üzere toplam 16. haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8. haftalık süreye 2. hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3. haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin Sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce veya sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler Hekim Raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince Kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun çok daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde kesinlikle bir indirim yapılamaz.

İsteği halinde Kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından ya da Çoğul Gebelik halinde 18. haftalık süreden sonra bir (1). yıla kadar Ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Doğum sonrası nöbet tutmama süresi de altı (6). aydan bir (1). yıla çıkarılmıştır.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için altı (6). aya kadar günde toplam üç (3). saat süt izni verilir. (2. ila 6. ay için 1,5 saat/gün)

Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Ancak yasal hakkınız olan bu izni kullanabilmek için yapmanız gereken bir takım işlemler vardır. Bunlardan en önemlisi hamileliğinizin 32. haftasında doktorunuzdan alacağınız rapor ile bağlı olduğunuz SSK hastane veya polikliniğine başvurarak raporu onaylatmanız ve çalıştığınız kurumdaki personel bölümüne iletmenizdir. Daha sonrak işlemler ile ilgili olarak personel biriminizden bilgi alabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT:

Hamile bayanlar hamileliklerinin kaçıncı haftasında olduklarını ne yazık ki genelde doğru hesaplayamıyorlar. Bu nedenle doğum öncesi iznine ayrılmaları gereken zamanı da yanlış planlıyorlar. Bu konu ile ilgili bir kullanıcı yukarıda yazılan ifadelerin yeterince açık olmadığını belirtiyor. Oysa kanun bu konuda son derece net ve açık. Doğumdan sekiz (8). hafta önce izine ayrılınabilir diyor. Gebelik 40. hafta olduğuna göre sekiz (8). hafta öncesi 32. haftaya geliyor. Yani 32. haftanın dolmuş olması gerekli. Son adet tarihine göre 31. hafta beş (5). günlük gebeliği olan bir kadın 32. haftalık hamile değildir, 31. hafta beş (5). günlük hamiledir. Tüm yaş hesaplamalarında bitirilen yaş dikkate alınır. 31. hafta beş (5). günlük hamile bir kadının gününün dolmasına daha sekiz (8). hafta iki (2). gün vardır. Bu nedenle izine ayrılma hakkını elde edeceğiniz günü hesaplarken son derece basit bir yöntem uygulayabilirsiniz. Son adet tarihinize göre beklenilen Doğum gününe kaç gün kaldığını sayın. Bunun kaç hafta ve kaç güne denk geldiğini hesaplayın.

Yard. Doç. Dr. İlker GÜNYELİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum