Çocuklar Okulu Neden Reddeder?

Çocuklar Okulu Neden Reddeder?

Hazırlıklar devam ederken her şey yolunda gibi görülse de okulun ilk günlerinde ve ilk birkaç haftada, bazı şeyler ebeveynlerin planladığı gibi olmayabilir. Özellikle çocuklar ailelerini terk etmek istemeyebilir ve okula karşı olumlu cevap vermek istemiyorsa, bazı aileler zor zamanlar geçirmelidir. Ancak, bu yaklaşımı doğru yaklaşımları belirleyerek ve problemi analiz ederek kolaylıkla aşmak mümkündür. Ebeveynlere bu konuda çok iş düşmektedir. Suçlamalar ve öfkeli yaklaşım sergilememek önemlidir.

Çocuklar Okulu Neden Reddeder

Okul Reddi Kız Ve Erkeklerde Neredeyse Aynı Orana Sahip

Okulun reddi; fiziksel, duygusal ve davranışsal sebepler sonucu ile birlikte okula gitmeme ve okulu reddetme direncinin eşlik ettiği bir durumdur. Okul zamanı geldiğinde, çocuk okula gitmek istemediğini sözel veya davranışsal olarak evde daha gitmeden belli edebilir. Hatta bir gece önceden ifade edebilir. Hastalık bahaneleri sunabilir. Evi inatla terketmekistemez. Kalkmakta zorlanır ve uyanmak istemez. Bu, her 100 okul çağındaki çocuktan birinde ve okul hayatı boyunca herhangi bir zamanda görülmektedir. Her sosyoekonomik düzeyde olan ailelerin karşılaşabileceği bir durumdur. Burada tek sebep çevre de değildir.Erkek ve kız çocukları olarak da ayrım yapılması mümkün değildir.

Sorun Aile Ya Da Okul Olabilir

Okul reddi sorununun kaynağı anlaşılmalıdır. Yaygın olan yanlış inanışlardan biri, çocuğu okulu reddetme nedenlerini soruşturmadan öfkelenmektir. Suçlama ve öfke ile okula gitmeye teşvik etmek çocuğun ruhunu ezen bir yöntemdir ve çözüme de sizi götürmeyecektir. Böyle bir durumda, sorunun illa çocuktan geldiğini söyleyemeyiz. Ayrıca çocuklardan farklı olarak aile ya da okul da bu etkiyi dürtüleyebilir. Okul çocuğu ya da okuldaki bir değişme, öğretmen, arkadaş ilişkilerinde bir sorun varsa çocuk bunun üstesinden gelmekten korktuğu için okuldan uzak kalmak isteyebilir.