Fetal Nazal Kemik, Nukal Saydamlık, Ense Derisi Kalınlığı

Fetal Nazal Kemik, Nukal Saydamlık, Ense Derisi Kalınlığı

İlk trimesterde (11. hafta ile13. Hafta 6. gün arasında olan gebelikte) nazal kemik (NK) ölçümünün önemi trizomili fetüsleri belirlemek içindir.

Trizomili fetüslerde burun kemiklerinde kemikleşme gecikmekte (hipoplazik durum) ve bu özellik nedeniyle NK ölçümü Down sendromu ve diğer kromozom anomalilerini belirlemek için uzmanlar tarafından araştırılmaktadır.

Gebelik haftasına göre ortalama fetal nazal kemik ölçümü değişimi:

11. gebelik haftasında ortalama NK:1.7mm, 12. gebelik haftasında ortalama NK:2mm, 13. gebelik haftasında ortalama NK:2-3 mm olup bu değerler ortalamadan 0.5 mm az veya çok tespit edilebilir. 11. ila 14. haftalık gebelikte yaklaşık olarak ortalama NK:2.3-3.1 mm, 16. ila 24. haftalık gebelikte yaklaşık olarak ortalama NK:3.8mm-7.2 mm arasında farklılık gösterebilir.

Fetüste Nukal Saydamlık, Ense Derisi Kalınlığı

İlk trimesterde fetüs boynunda ultrasonografide cilt altı ödemi (sıvısı) görüntülenmesine nukal saydamlık (nuchal translucensy:NT) olarak adlandırılır. NT fetüs sagital kesitte nötral pozisyonda iken ölçülür. Fetal deri ve spinal kemik arasındaki mesafe ölçülerek NT tespit edilir. Anne yaşı ve NT ölçümü ile kromozom anomalisi tespit etme oranı yaklaşık olarak ortalama yüzde 77’dir.

  • 11- 11+6 haftalık gebelikte ortalama NT:1.2 mm, ortalama NK:1.75mm
  • 12- 12+6 haftalık gebelikte ortalama NT:1.44 mm, ortalama NK:1.99mm
  • 13- 13+6 haftalık gebelikte ortalama NT:1.85 mm, ortalama NK:2.2mm

NT artışı kromozomal hastalıklarda, kalp hastalıklarında, lenfatik drenajın yetersiz olması ve normal durumlarda da tespit edilebilir. Günümüzde NT ölçümü en sık trizomi 21. (Down sendromu) riskinin artmasında tercih edilir. Fetal NT ölçümü baş-popo uzunluğu (CRL) ile korole olarak değişmektedir.

Embriyonun baş-popo uzunluğu (CRL uzunluğu)’na göre ortalama NT ölçümü:

  • CRL: 45-54 mm iken yaklaşık olarak ortalama NT:1.4 mm
  • CRL :55-64 mm iken yaklaşık olarak ortalama NT:1.68 mm
  • CRL:65-74 mm iken yaklaşık olarak ortalama NT:1.83 mm
  • CRL:75-84 mm iken yaklaşık olarak ortalama NT:1.95 mm

İkinci trimesterde ise ense ve derisi kalınlığı (EDK) ölçümü yapılabilir. EDK ise ortalama 15. ila 21. haftalar arasında fetüsten alınan biparietal kesitin ölçüldüğü ve cerebellum ile posterior fossanın net olarak izlendiği düzlemden cilt ile oksipital kemik arasındaki mesafedir.

Yapılan çalışmalarda ilk trimesterde NT 3 mm’e eşit veya büyük, 15. ila 21. haftalık EDK‘nın 6. mm’e eşit veya büyük olması sınır değer olarak kabul edilir. EDK 6. mm’den çok daha büyük olduğunda kromozom anomalisi arttığı için amniosentez tavsiye edilmektedir.

Op. Dr. Kutlugül YÜKSEL

Kadın Hastalıkları ve Doğum