Gebelikte 2.Trimester tarama testi ve özellikleri

Gebelikte 2.Trimester tarama testi ve özellikleri

Gebelikte 2.Trimester tarama testi ve özellikleri 

Gebelikte rastlanan skatlıklar ilk 3. ayda genellikle kendiliğinden düşükle sonuçlansa da sakat bebeklerin ailelerine ve topluma yüklediği manevi ve maddi yükler yadsınamaz. Anne karnındaki bebeğin suyundan alınan örneklerde her ne kadar kromozomal bozuklukların tanısı konabilse de bebeğin bu yöntemle kaybedilme riski (yaklaşık 200’de bir.) yüksek olması nedeniyle toplumdaki riskli gebeliklerin taranması ikili ve üçlü zeka testleri gibi tarama testleriyle mümkün olabilmektedir.

Down Sendromu dediğimiz (trizomi 21, mongolizm) durumun Doğum Öncesi belirlenebildiği testlerden birisi de üçlü tarama testi (=tripple test, üçlü zeka testi) sık uygulanan ve Kadın Doğum Hekimleri tarafından benimsenmiş bir tarama testidir. hastalığı belirleme oranı yüzde 65. civarındadır (aynı oran ilk 3. ayda yapılan ikili Zeka testi ve Ense Kalınlığı ölçümünde yüzde 89. civarındadır) tarama testlerinde bilinmesi gereken; bu testlerin tanı iddiası taşımadıklarıdır. testin amacı riski yüksek gebelikleri tespit etmek ve bir üst düzey tanı yöntemi olan Amniosenteze Endikasyon teşkil etmektir.

İkili testten farklı olarak 2. trimesterde (2. üç aylık dönem 14-24. haftalar arasında yapılabilir) yapılması nedeniyle trizomi 18 ve nöral tüp defektlerinin (bebekte bel ya da sırtta omurgada açıklık ve felçle seyrden bir hastalık) de tanısının koyulabilmesi, üçlü testin bir üstünlüğüdür. bu testte Anne kanında bebeğe ait afp+serbest estriol ve hcg markerlarına bakılmaktadır. Bu test sonucunda belirlenen risk 1/270 den fazla ise, Amniosentez (Anne karnından girilerek bebekten su alma işlemi) yapılması gerekmektedir. Bu testte afp değeri 2,5. mom üzerinde ise, veya ntd riski 1/1000 üzerinde ise de Amniosentez Endikasyonu vardır. aynı şekilde trizomi 18 için risk sınırı: 1/100 olarak kabul edilmektedir (ankara düzen laboratuarı verilerine göre). biz her hastamıza ikili ve üçlü Zeka testlerini düzenli olarak uygulamaktayız. Anne ve babalarımızın elimizde mevcut olan birkaç adet testin yapılmasına gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz. Unutmayın ki, bebeğinize göstereceğiniz özen ve ihtimam kendinize yaptığınız bir lütuftur.

Yard. Doç. Dr. İlker GÜNYELİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
www.ilkergunyeli.com