Gebelikte koroid plexus kistleri

Gebelikte koroid plexus kistleri

Gebelikte koroid plexus kistleri 

Koroid plexus kistleri, fetal beynin içerisinde bulunan beyin omurilik sıvısının üretimini sağlayan, “koroid plexus”lar içerisinde, Ultrason ile tespit edilen Hipoekoik Kistik yapılardır.

Genel popülasyonda bulunma sıklığı ortalama yüzde iki (2). ila üç (3). civarındadır. En popüler sorunlardan biri olan Trizomi 21. (Down Sendromu) olguları ile bu kistlerin klinik ilişkisi yoktur. Birarada bulunmaları ise, tamamen tesadüften ibarettir. Aksine Trizomi 18 Sendromda (18. kromozomun üç (3). adet olduğu vakalarda) bu kistler, 1/3 oranında yani oldukça yüksek sıklıkta gözlenir. Koroid Pleksusu tespit edilen vakalarda ise, Trizomi 18. sıklığı ortalama 1/374 civarındadır. (meta-analiz sonucu)

Koroid plexus kistlerinin, başka anomalilerle birlikte olmadığı yani, izole olduğu vakalarda, bu kistlerin varlığı kesinlikle ek sorun teşkil etmez ve klinik önemi yoktur. Ancak bu Kistler, diğer Kromozomal Hastalıklar veya başka patolojilerde ek bulgu olarak karşımıza çıkabilirler.

Bu kistlerin aynı anda beynin iki (2). tarafında (bilateral) olmasının, sayısının veya büyüklüğünün de Anoploidi (kromozom sayı düzensizlikleri) ile ilişkisi yoktur.

Hastanın bilgilendirilmesi gereken konu; bu kistlerin yüzde 95. vakada 26. Gebelik haftasına dek kaybolacağının söylenmesi ve tespit edildiğinde hastanın gebeliğin 23. haftasına dek “genetik sonografi” ye yönlendirilerek ek anomalilerin varlığının araştırılması gerektiğidir.

  • Yard. Doç. Dr. İlker GÜNYELİ
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum
  • www.ilkergunyeli.com