Hamilelikte cep telefonumu kullanımı

Hamilelikte cep telefonumu kullanımı

Hamilelikte cep telefonumu kullanımı

Doğum öncesinde bebeklerin Hamilelikte Cep Telefonu sinyallerinden hangi ölçüde etkilendikleri ile ilgili bir araştırma yapılmış ve “Journal of Epimedemiology and Community Health” isimli dergide araştırma sonuçları yayınlanmıştır. Buna göre bu bebeklerde Dikkat eksikliği, Hiperaktivite ve Odaklanma gibi problemler yaşandığı ileri sürülmüştür. Yine de Cep telefonlarının bu türden etkileri ile ilgili yeterince veri olmadığından dolayı kesin bir bilgiye sahip olunamadığı ile ilgili olarak UCLA Halk Sağlığı Kliniği Epidemiyoloji Profesörü Doktor Leeka Kheifets bir açıklama yapmıştır.

Doktor Leeka Kheifets, her şeye rağmen gebelik yaşayan kadınlar ile çocuklarının Hamilelikte Cep Telefonu kullanımından doğacak zarar ihtimaline karşı tedbirli olunması gerektiğinin altını çizmiştir. Bunun için Cep telefonlarını vücuttan uzak tutmanın ve Kulaklık kullanmak suretiyle Kulak bölgesiyle temas ettirmemenin yerinde davranışlar olduğunu belirtmiştir. Böylece cihazların yaydığı sinyallerden minimum ölçüde etkilenmek ve risk ihtimalinden de aynı ölçüde korunmak mümkün olabilir.
Hamilelikte Cep Telefonu ile Temas ve Davranış Problemleri

Danimarka’da yaşayan annelere gebelik ve sonraki dönemdeki davranış şekilleri ile ilgili soruların sorulduğu bir anket yapılmıştır. İçeriğinde Hamilelikte Cep Telefonu kullanımı da bulunan ankete Danimarka Ulusal Sağlık Sistemi’ne kayıtlı 28.475 çocuk ve bu çocukların anneleri dahil edilmiştir. Daha sonra çocuklar yedi yaşlarına geldiklerinde Hamilelikte Cep Telefonu alışkanlığı ile davranış şekillerinin incelenmesi amacıyla tekrar anket yapılmıştır. Anket sonuçları incelendiğinde ise Hamilelikte Cep Telefonu kullanımının yedi yaş grubundaki çocuklarda % 35.2 oranında gerçekleştiği ve bu çocukların % 1 oranından az bir kısmının haftada bir saatten fazla telefon kullandığı görülmüştür.

Ankette yer alan annelerin verdikleri cevaplar doğrultusunda çocukların % 93 gibi büyük bir kısmında davranış sorununa rastlanmamıştır. Ankete göre çocukların % 3.3’ünde davranış problemleri sınır seviyesinde yaşanmakta, % 3.1’inde ise Dikkat eksikliği ve ilişki kurma güçlüğü görülmektedir.

Ankette yer alan ve davranış problemi görülen çocuklardan yaklaşık % 18’inin gebelik ile doğumdan sonraki dönemlerde Hamilelikte Cep Telefonuna maruz kaldığı tespit edilmiştir.

13.000 çocuğun yer aldığı ve aynı kayıtların kullanıldığı iki araştırma benzer sonuçlar getirmiştir. Çalışma çocuklar 11 yaşına geldiklerinde tekrarlanacak ve Hamilelikte Cep Telefonu kullanma sürelerinde bakılarak değerlendirme yapılacaktır.

Hamilelikte Cep Telefonu ile Temasın Azaltılması

Hamilelikte Cep Telefonu ile temasın azaltılmasının bir gereklilik olduğunu düşünenlerden biri olan Çevresel Tıp Derneği kurucusu Devra Davis, bu dernek çatısı altında yaptığı çalışmalarla toplumu bu konudaki riskler hakkında bilinçlendirmeyi ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamayı amaçlamaktadır.