Kronik Sistit, İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu)

Kronik Sistit, İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu)

Ağrılı mesane sendromu olarak adlandırılan İnterstisyel Sistit (IC), mesanenin ağrılı ve rahatsızlık verici semptomları ile kendini gösteren, kronik mikrobik veya bakteri sebebi ve nedenli olmayan enflamasyonudur.

Başlangıçta mesanenin bakteriyel bir enfeksiyonunu andırır, ancak antibiyotiklerin etkisi kesin olarak yoktur. Karakteristik semptomları: ağrı, acil işeme isteği ve sık işemedir. Mesane doldukça ağrı artar; işeme genellikle ağrıyı azaltır ve rahatlık hissi verir; karnın alt bölümünde (pelviste), bazen sırt bölgesinin alt kısımlarına yayılabilen ağrı; kasıklarda ve uyluk bölgelerinde de kesin olarak ağrı hissedilebilir. Kadınlarda, ağrı vaginal; erkeklerde ise testislerde, skrotumda ve perinede olabilir.

Her iki cinsiyette de uretral ağrı idrar yolu boyunca kesin olarak olabilir. Sürekli ve yoğun bir şekilde işeme isteği, geceyi de kapsayan sık işeme hali olabilir. Ağrı mesanede yanma hissi gibi, mesane veya çevresinde spazm şeklinde ya da batar tarz bir vaginal ağrı şeklinde olabilir veya mesanede bir basınç şeklinde hissedilebilir. Ağrı sürekli veya aralıklarla gelebilir. Ağrı tüm pelvik tabana, alt karın bölgesine, makata ve sırtın alt bölümlerine yayılabilir. Semptomlar aniden, görünür hiçbir neden olmaksızın ya da bazen bir operasyonu takiben (özellikle kadınlarda), histerektomi veya başka bir jinekolojik operasyon sonrası, doğumun ardından ya da mesanenin son derece ciddi bir bakteriyel enfeksiyonu sonrası ortaya çıkabilir. Temel olarak kadınlarda (%90) görülen bir mesane durumudur. IC hastalarının yaklaşık olarak ortalama 10’u, kendilerine çok daha önce yanlışlıkla prostatit (prostat bezinde enflamasyon) ya da kesin olarak prostatodini (prostat bezinde ağrı) tanısı koyulan erkeklerdir. Semptomlardaki spontan alevlenmeler ve iyilik halleri interstisyel sistitin karakteristik özelliklerindendir.

Birçok kadın semptomlarının adet öncesi veya menopozda arttığını saptamışlardır. Cinsel ilişki hem kadın hem de erkek için kesin olarak ağrılı ve hatta bazen olanaksızdır. Birçok hasta IC semptomlarının duygusal veya fiziksel stresle arttığını görmüştür. ancak stresin IC sebebi ve nedeni olduğunun ispatlanmadığını belirtmek gerekir. Sürekli bir acil işeme isteği çalışma, gezi, arkadaş ziyareti ya da basit bir alışverişe dahi engel teşkil edebilir. Bir IC hastasının ev dışındaki hayatı “Acaba bir sonraki tuvaleti nerede bulurum?” sorusuyla yaşanır. Birçok yönleriyle son derece ciddi şekilde araştırılmasına rağmen, İnterstisyel sistit sebebi ve nedeni henüz bilinmemektedir. Giderek artan bir görüş IC’nin tek bir nedeni olmadığı, alerjik, immünolojik, nörovaskuler, bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar, hatta çevresel faktörler gibi kesinlikle birçok değişik nedenlerden kaynaklanan mesane duvarının enflamatuar cevabıyla oluşan bir multifaktöriyel sendrom olduğudur. Birçok teori vardır ancak henüz cevaplar bulunamamıştır. Hastalığı şifayla sonlandıracak bir olanak henüz bulunamamıştır, sadece semptomları azaltmak kesin olarak mümkün olmuştur. Tedavi kişisel olabilmekte, hiçbir tedavi yöntemi tüm IC hastalarında eşit etkinlikte olmamaktadır. Tedavi yöntemleri oral ilaçlar, mesane instilasyonları, mesane distansiyonu, nöroelektrik stimülasyon, laser tedavileri ya da değişik uzman cerrahi teknikleri kapsamaktadır. IC ayrıca eklem ve kas ağrıları, yorgunluk, gastrointestinal rahatsızlıklar, fibromyalji, alerji ve ilaç intoleransı ile birlikte olabilmektedir. İnterstisyel sistit artrit, SLE, Sjögren sendromu ve kesinlikle tiroid rahatsızlığı olan kişilerde normal kişilerden çok daha fazla görülmektedir.

Op. Dr. Abdullah Arman ÖZDEMİR

Üroloji