Öfke ile başa çıkma yolları

Öfke ile başa çıkma yolları

Bireyin bir engellenme durumuyla karşı karşıya kalması, herhangi bir saldırıya maruz kalması, incinmesi, yoksun bırakılması ya da tehdit algılaması gibi durumlarda hissettiği bir duygudur.

İncindiğimizin, haklarımızın çiğnendiğinin, istek ve ihtiyaçlarımızın engellendiğinin ve bizce doğru gitmeyen bir şeylerin olması durumunda veridiğimiz mesajdır.

ÖFKE TANIMLARINDA ORTAK NOKTALAR

Öfke doğal, insana özgü, belirli bir düzeyde normal kabul edilir bir duygudur.
Öfke bir duygudur, davranış değildir.
Öfke kontrol edilebilir bir duygudur.
Öfke yaşanması gereken bir duygudur.
Öfkenin ifade şekli sağlıklı bir çözüme yönelik olmalıdır

ÖFKE – ŞİDDET SALDIRGANLIK – DÜŞMANLIK

Öfke duygusu; şiddet, saldırganlık ve düşmanlık duygularından farklıdır.
Düşmanlık, öfke duygularını içerse de öfkeye göre daha uzun süreli negatif bir duygudur.
Saldırganlık ile öfke arasında ilişki olmasına karşın ikisi aynı şey değildir. Saldırganlık bir davranış, öfke bir duygudur.
Sağlıklı Öfke Duygusunun İşlevleri
1.Öfke enerjikleştirir.
2.Öfke bir işarettir.
3.Başkalarına karşı olumsuz duyguların ifadesini kolaylaştırır.
4.Dışsal çatışma sonucunda ortaya çıkan kaygıyı değiştirerek egoyu incinebilirliğe karşı savunur.
5.Süregelen davranışı ortadan kaldırır veya engeller.
6.Öfke, bir haklılık algısıdır.

ÖFKE İLE İLGİLİ GERÇEKLER (Araştırmalar sonucu elde edilen bulgular)

1- Öfke bir davranış değil, fizyolojik öğeleri olan bir duygudur.
2- Öfke insana özgü evrensel bir duygudur.
3- Öfkenin boşaltılması, sadece sorunun çözümü için zemin hazırlaması açısından değerlidir.
4- Duyguların özgürce ifadesi, çözüme değil, daha fazla saldırganlığa neden olur.
5- Öfke “buharı tüten bir çaydanlık” değildir, birikip patlamaz.
6- Öfkenin hedefi çoğu zaman yabancılar değil, yakınlarımızdır.
7- Kronik düşmanlık kalp krizi riskini artırır.
8- Öfke ile başa çıkmanın en sağlıklı yolu, onu daha az verecek bir hale getirmektir.

ÖFKE İLE İLGİLİ TEORİLER (Kesinliği henüz tam olarak kanıtlanmamış fikirler)

1- Utangaç, depresif ve intihar eden kişiler aslında öfkelerini kendilerine yöneltmektedir.
2- Öfke, sakin ve akıllıca bir şekilde ifade edilene kadar dışa vurulmamalıdır.
3- Kültürümüz, öfkenin ifadesi için erkeklere kadınlardan daha çok şans tanımaktadır.
4-Kültürümüz, kadınları sosyal olarak şartlamakta ve öfkelerini ifade etmelerini kısıtlamaktadır

ÖFKE İLE İLGİLİ BATILLAR (Kabul görmelerine karşın yanlışlığı kanıtlanmış fikirler)

1- Bağırarak, yastık yumruklayarak veya köpükten sopalarla sağa sola vurarak, öfke ile başa çıkılmış olur.
2- Öfke her zaman anında ifade edilmelidir.
3- Kadınlar, erkeklerden daha az öfkelenir.
4- Bazı insanlar hiç öfkelenmez.
5- TV’de izlediğimiz şiddet, spor veya başka rekabet unsuru içeren durumlar aracılığı ile “öfke” boşaltılır.
6- Saldırganlık insanın içgüdüsel davranışıdır.
7- Öfke her zaman yıkıcı, istenmeyen ve günahkar bir duygudur.
8- Öfkenin sözel ifade edilmesi her zaman arzu edilir bir şeydir.

ÖFKE TÜRLERİ

A. Durumsal Öfke: Durumsal öfke, yoğunluğu farklı düzeylerde yaşanan geçici duygusal tepkilerdir. Şiddeti, algılanan haksızlık ile engellenmenin yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir.

B. Sürekli Öfke: Çok sayıda durumu can sıkıcı ya da engelleyici olarak algılama ve buna bağlı olarak sık sık öfke yaşama olarak tanımlanır.Sürekli öfke bireylerde, genel olarak “öfkelenmeye eğilimli olma durumu” nu, başka bir deyişle kişilik boyutunu ifade eder

Sürekli öfke durumunda;
Öfke çok basit bir nedene bağlı olarak, çabuk ve kolayca ortaya çıkabilir. kartopu etkisi göstererek büyüyebilir.
Öfkeyi kontrol etmek zordur.
Öfkeyi ifade etmede işe yarar, daha sağlıklı, alternatif tepkilerin olduğunu kabul etmek ve farklı tepkiler ortaya koymak zordur.
Farklı tepkilerin daha işlevsel olabileceğini kabul etmek zordur.