Suda doğum avantajları ve dezavantajları

Suda doğum avantajları ve dezavantajları

Suda doğumda amaç nedir?

Su altında doğumda amaç, kişilerin streslerinin azaltılması ve kaslarının mümkün

olduğunca gevşetilmesidir.

Suda doğum yaptıran uzman hekimler ılık suyun sakinleştirici ve ağrı giderici etkileri olduğunu ve bu etkinin gebenin kendisini daha rahat hissetmesine ve doğumun çok daha kolay sonlanmasına yardımcı olduğunu ileri sürmektedirler.

Tarihçe

İlk su altı doğumu bir tesadüf sonucu, 1803 yılında Fransada yaşayan bir kadın tarafından kendi başına (hekim yardımı olmaksızın) gerçekleşmiştir.

1960’lı yıllarda ilk defa eski Sovyetler Birliğinde Igor Charkovshy bu konuda deneme çalışmalarına başlamış, Onu 1978-1985 yılları arasında Fransada yaşayan Dr. Michel Odent izlemiş ve su altında pek çok doğum gerçekleştirmiştir.

Suda doğum uygulamaları daha sonraları bir ara güncellik kazansa da belirli bölgeler dışında yaygınlaşmamıştır. Günümüzde eski Sovyet Cumhuriyetleri, İngiltere ve Fransanın bir kısmı ile Amerika Birleşik Devletlerinde sınırlı sayıda klinik ve hastanelerde uygulanmaktadır.

1994-1996 yılları arasında İngilterede gerçekleşen doğumların yüzde 0.6’sı suda meydana gelmiş ve bu doğumların da yüzde 9’u evde ebe yardımı ile gerçekleşmiştir. Bu doğumlarda bebek ölüm oranı 1000’de 1.2 olup istatistiksel olarak normal doğumdan farklı değildir.

Suda doğum nasıl gerçekleşir?

Tam teşekküllü hastanelerin bazılarında suda doğum için özel olarak hazırlanmış küvetler bulunur. İdeal olarak 37. dercede su içine gebe ve hekimin özel ekipmanlar ile girerek doğumun gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Burada suyun çok sıcak olması durumunda anne adayının kan dolaşımında değişim olabilir ve ani tansiyon düşüklüğü ile plasentaya giden kan akımlarında azalmalar izlenebilir. Bu durumda hem anne adayını hem de bebeği risk altına sokabilir. Ayrıca suda uzun süre kalınması durumunda anne adayında terlemeye bağlı sıvı kaybı da görülebilir.

Suda doğumun avantajları nelerdir?

Teorik olarak en büyük avantajı; ılık suyun kasları gevşetmesi, zihinsel rahatlık sağlaması ve bu sayede plasentaya giden kan akımının artarak çok daha az ağrılı ve çok daha kısa bir doğum sürecinin yaşanmasıdır. Diğeri ise 38. hafta boyunca suda gelişen fetüsün yine sıvı bir ortamda yaşama adım atacağı düşüncesidir.

Suda doğumun dezavantajları nelerdir?

Gebenin ağrı eylemi sırasında bebeğin NST (External tokografi) ile kalp atımlarının izlenememesi bir dezavantajdır.

Yine, bebeğin göbek kordonunun kısa olması gibi durumlarda aniden su yüzüne çıkan kordon kopabilir ve bebek kan kaybedebilir. Bu da kan transfüzyonu gereksinimini oldukça arttırabilir.

Sonuç olarak…

Konuyla ilgili yapılan ve normal doğum ile suda doğumu karşılaştıran pek çok araştırmalarda yarar ya da zarar etkisi açısından her iki doğum şeklinin birbirine karşı çok üstün avantaj veya dezavantajları bulunmamakla birlikte, suda doğum özellikle son yıllarda pek çok çift tarafından tercih edilen alternatif bir doğum yöntemi halini almıştır.

Bu konuda uzman hekim tecrübesi, hastane koşulları ve çiftlerin görüşleri ortak olarak değerlendirilmeli ve karar mutlaka bu yönde şekillendirilmelidir.

Ankara/ Cebecideki Zekai Tahir Burak Hastanesinde (Büyük Doğumevi) 2006 yılı başı itibari ile suda doğum ünitesi açılarak, dileyen hastalara hizmet vermek üzere hizmete girmiştir.

  • Op. Dr. Süleyman ESERDAĞ
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum