Tüp bebek tedavisine akupunktur ile destek

Tüp bebek tedavisine akupunktur ile destek

Tüp bebek tedavisine akupunktur ile destek 

Tüp Bebek uygulamasında başarıyı engelleyen en önemli faktörlerden birisi de Anne adayında oluşan aşırı stres ve döllenmiş yumurtanın transverden sonra tutunup yerleşeceği endometrium adlı verilen tabakanın yeterli damarsal olgunluğa ve kalınlığa ulaşamamasıdır.

Akupunktur endometrium adı verilen bu tabakanın yeterli olgunluğa ulaşmasına katkıda bulunur.

Akupunktur‘un limbik sistemi düzenleyici etkisi ile Anne adayının strese karşı dayanıklılığını arttırarak oluşan bu olumsuz etkiyi de ortadan kaldırır. Böylece Tüp Bebek uygulaması sonrasında ve öncesinde Akupunktur Tedavisi gören Anne adayının başarı şansı Akupunktur Tedavisi görmeyen anne adayına göre oranla çok daha artmaktadır.

Amerika Birleşik Devletlerinde 2002 senesinde Dr WE Paulus tarafından yapılan ve Sterility, Fertility isimli saygın bir tıp dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Akupunktur tedavisinin Tüp Bebek Tedavisi yapılan çiftlerde Gebelik oranlarını arttırdığının gösterilmesi ile Tüp Bebek kliniklerinde giderek yaygınlaşan bir uygulama haline gelmiştir. Bu gelişme beraberinde pek çok yeni çalışmanın da yapılmasına yardımcı olmuştur. Günümüzde ABD’de pek çok Tüp Bebek merkezinde Akupunktur Tedavisi hastalara bir seçenek olarak sunulmaktadır.

Fertility&Sterility dergisinin Mayıs 2006 senesinde akupunkturun Tüp Bebek tedavisinde kullanımı ile ilgili 7. adet çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmalardan iki tanesi özellikle dizaynları, hasta sayıları, sonuçları ve bilimsel değerleri açısından oldukça dikkat çekicidir. Her iki çalışmada Tüp Bebek tedavisine alınan hastalara Embryo Transferi aşamasından hemen önce Akupunktur yapılmasının klinik Gebelik oranlarını oldukça arttırdığı gösterilmiştir.

Bu çalışmalardan ilki Danimarka da Dr Westergaard ve arkadaşlarının toplam 273 hasta üzerinde yaptıkları ve akupunkturun Tüp Bebek tedavisinde Gebelik oranlarını oldukça arttırdığını gösteren bir yayındır. Bu yayında Akupunktur yapılan grupta klinik Gebelik oranı ortalama %39 olarak saptanmış, Akupunktur yapılmayan kontrol grubunda ise, bu oran %24 olarak saptanmıştır. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

İkinci çalışma ise Almanya dan Dr Dieterle Stefan (University of Witten-Dotmund) ve Çin den Dr Ying Gao (Huazhon University of Science &Technology, Wuhan) tarafından ortak yürütülen bir araştırmadır. Bu çalışma toplam 225 hastada üzerinde yapılmıştır. Klinik Gebelik oranı Akupunktur yapılan hastalarda ortalama %33.9 olarak saptanmıştır. Kontrol grubunda Gebelik oranı ortalama %15.6 olarak saptanmıştır. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Belirli noktalara yapılan uyarı ile tüm vücutta beta-endorfin olarak adlandırılan bir kimyasal maddenin salgılanması artmaktadır. Bu artış ile GnRH (gonadotropin releasing hormon) salınımı ve dolaylı olarak vücudun ürettiği steroit ve gonadotropin hormonlarının salgılanması artmaktadır. Ek olarak Akupunktur Uygulaması sonrasında uterusa (rahime) olan kan akımını artar, endometrium olgunlaşır ve sonuç olarak rahimde gebeliğin oluşmasını kolaylaştıran koşullar sağlanır. Bütün bu değişiklikler sayesinde transfer edilen embryoların implantasyon (tutunma) oranının arttığı düşünülmektedir.

Sonuç olarak akupunkturun, Tüp Bebek uygulaması yapılacak Anne adayının bedeninin uygulmaya daha hazır hale getirdiğini söyleyebiliriz.

Prof. Dr. Kaya ÖZKUŞ

Akupunktur

AKUMED Bağdat Cad. No:126/3 Daire:6 Feneryolu

Kadiköy/İSTANBUL

0216 418 21 21

www.akupunkturtr.com