Tüp bebekte sağlıklı bebeğe kavuşmanın yolları

Tüp bebekte sağlıklı bebeğe kavuşmanın yolları

Günümüzde Genetik Hastalıklar ve bununla birlikte bebekteki anormallikler Gebelik sırasında da tanımlanabilmektedir. Ancak bebekteki bu muhtemel Hastalıklar Amniosentez, Ultrasonografi gibi yöntemler ile gebeliğin en erken ancak 4’üncü ayında belirlenebilmekte ve çok ciddi bir problem saptanması durumunda gebelik 5. ay civarında sonlandırılmaktadır. Bu durum Baba ve Anne adayını doğal olarak Fiziksel ve Psikolojik travmaya uğramalarına sebep olmaktadır.

Tüp bebekte sağlıklı bebeğe kavuşmanın yolları

Son zamanlarda ortaya çıkan genetik bilimindeki gelişmeler henüz Gebelik oluşmadan, Tüp Bebek yöntemleriyle Laboratuvar ortamında geliştirilen Embriyolar üzerinde genetik inceleme yapılmasına ve seçilmiş olan sağlıklı embriyoların Anne adayının rahimine yerleştirilmesine imkan tanımaktadır. Bu yönteme transfer öncesi genetik tanı (Preimplantasyon Genetik Tanı-PGT) olarak adlandırılmaktadır.

Transfer öncesi genetik tanı, Baba ve Anne adayından elde edilen yumurta ve sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında döllendirilmesi sonucu gelişen embriyolardan bir adet hücre alınması ile elde edilmektedir.

Genetik tanı için Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ya da Floresence İn Situ Hibridizasyon (FISH) adı verilen özel genetik yöntemler kullanılmaktadır. Doğacak bebekte Monozomi ya da trizomi (Down sendromu ve diğer trizomiler) gibi sayısal kromozom bozukluklarının ve tek gen hastalıklarının (Muskuler Distrofiler, Akdeniz Anemisi, Kistik Fibrozis, Hemofili gibi) tanısı PGT ile mümkündür. Böylece hastalık taşımayan, sağlıklı embriyoların Anne adayına transferi ile sağlıklı bebeklerin doğması sağlanmaktadır.

Gebelik öncesi tanı:

  • Genetik ya da kalıtsal bir hastalık taşıyıcılığı bulunan çiftlerde,

  • Daha önce genetik hastalığı olan Çocuk veya çocuklara sahip çiftlerde,

  • Yardımcı üreme teknikleri için kabul edilmiş ileri yaş grubundaki kadınlarda (38 yaş ve üzeri)

  • Tekrarlayan erken düşükleri olan çiftlerde

  • Çok sayıda uygulanmasına rağmen Tüp Bebek ile Gebelik elde edilememiş ya da düşüklerle gebeliklerini kaybetmiş olan çiftlerde

  • Şiddetli erkek kısırlığı ile birlikte görülen kromozom bozuklukları veya genetik hastalıklarda

  • Genetik olarak tekrarlama eğilimi gösteren hastalıkların tanımlamasında

transfer öncesi tanı yöntemi uygulanması önerilmekte ve Sağlıklı Gebelik şansı oldukça arttırılmaktadır.

Doç. Dr. Selman LAÇİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum