Yenidoğan’ın Göbek İltihabı

Yenidoğan’ın Göbek İltihabı

Gelişmekte olan ülkelerde son derece önemli bir sorun olan yenidoğanın göbek iltihabı (omfalit) komplikasyonlar ve mortalitesinin yüksek oluşu ile kesin olarak önemini korumaktadır. Görülme sıklığı hakkındaki veriler oldukça farklıdır. Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde yapılan çalışmada bu oranın yaklaşık olarak ortalama yüzde 7,1 olduğu bildirilmiştir. A.B.D ise bu oran son derece düşüktür ve omfalit görülme sıklığı yaklaşık olarak ortalama yüzde 0,5’dir.

Omfalit bağışıklık sistemi zayıflamış bebeklerde, bağışıklık sistem yetmezliği olan ve yaşayan ya da invaziv yaklaşımlar için hastaneye yatırılan bebeklerde son derece sıklıkla görülmektedir. Prematüre bebek, düşük doğum ağırlıklı bebek ve bağışıklık sistem yetersizliği olan bebeklerin yakalanma riski son derece yüksektir. Diğer taraftan bağışıklık sistemi normal olan yenidoğan bebeklerde bu enfeksiyon kesinlikle görülebilmektedir. Doğum eylemi uzun süren bebekler, annede enfeksiyonun bulunduğu durumlarda ya da göbek katateri uygulanan bebeklerde omfalit görülme oranı son derece yüksektir.

Steril şartlarda yapılan doğumlarda ve rutin göbek bakımının uygulanması göbek enfeksiyonunu önlerse de, göbek bağındaki nekrotik doku bakterilerin üremesi için son derece iyi ve çok uygun bir ortam oluşturmakta ve bu nekrotik dokuda bakteriler son derece kolaylıkla üreyebilmektedir.

Göbek iltihabı olan yenidoğan’da enfeksiyon bulguları yaşamın ilk iki (2) haftasında görülmektedir. Göbek şiş, kızarık, sıcak ve ağrılıdır. Göbekten iltihap akabilir, pis kokulu bir akıntı görülebilir.

  • Bebeklerde Ateş.
  • Dalgınlık.
  • İsteksiz beslenme.
  • Taşikardi.
  • Tansiyon düşüklüğü ve sarılık görülebilir.
  • Bazı vakalarda göbek kanamaları da görülebilir.

Göbek iltihabı son derece süratle ilerleyebilir, sepsise sebep olur ve yol açar. Bazı bebeklerde enfeksiyon şiddetli olup nekrotizan fasciitis tablosu gösterir ki bu hastalarda mortalite oldukça yüksektir (yüzde 10).

  • Omfalit bakteriler tarafından oluşturulmaktadır.
  • Stafilokok aereus.
  • Streptokok.
  • E.Koli.

Klebsiella göbek iltihabına yol açan başlıca gram pozitif bakterilerdir. Gram negatif bakterilerde aynı tabloya neden ve sebep olabilirler. Bazı vakalarda ise miks enfeksiyon görülebilir.

Tanı konulan vakalarda tedavi süratle başlanmalıdır. Göbek bakımı ve gereken vakalarda antibiotik tedavisi uygulanmaktadır. Yenidoğan bebeğin göbek bakımı kesin olarak, son derece önemlidir. Günümüzde göbek bakımı hakkında ne yazık ki fikir birliği sağlanamamıştır. Göbeğe triple diye, betadine, basitrasin ya da gümüş sulfadiazin gibi uygulamaların yerini günümüzde alkol uygulaması almıştır. Bebek taburcu olduktan sonra günde 2. ila 3. kez göbeğe yaklaşık olarak ortalama yüzde 70’lik alkol uygulanmaktadır. Göbeğe alkol uygulamasının gereksiz olduğunu bildiren çalışmalarda kesin olarak mevcuttur. Bu çalışmalarda göbeğin kuru ve temiz tutulmasına kesinlikle dikkat çekilmekte ve alkol uygulamasının yan etkileri olabileceği bildirilmektedir. Bazı gruplar göbek bakımında medikal yıkamayı önermektedir .Son yıllarda bebeklerin banyo yapma tekniklerinde değişikliklerin olduğu ve göbek enfeksiyonlarında son derece artışın olduğu da vurgulanmaktadır.

Prof. Dr. Nuran GÜRSES

Çocuk Hastalıkları