Zekai tahir burak hastanesindeki bebek ölümleri

Zekai tahir burak hastanesindeki bebek ölümleri

ANKARA (A.A) – Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, Sağlık Bakanlığının, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki bebek ölümleriyle ilgili oluşturduğu ”Bilimsel Kurul”un raporunu hem kamuoyu hem de tıp camiasıyla paylaşması, tartışmanın da bu rapordaki veriler üzerinden yürütülmesini talep etti.

Bilaloğlu, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Gülriz Ersöz ile düzenlediği basın toplantısında, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesindeki bebek ölümlerini araştırmak üzere ATO tarafından oluşturulan bilimsel heyetin hastaneden istediği bilgilerin kendilerine ulaştırılmadığını, ziyaret taleplerine de herhangi bir olumlu yanıt verilmediğini ileri sürdü.

Söz konusu araştırmanın, aynı zamanda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun TTB’den konuyla ilgili son derece acil rapor istemi üzerine yürütülmesinin amaçlandığını anlatan Bilaloğlu, Sağlık Bakanlığının bu konuda kolaylaştırıcı olması ve bilgi paylaşması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Bilimsel Kurulun raporunun henüz açıklanmadığını ifade eden Bilaloğlu, ‘Sağlık Bakanlığı Bilimsel Kurulun raporunu hem kamuoyu hem de tıp camiasıyla paylaşmalıdır. Tartışma bu rapordaki veriler üzerinden yürütülmelidir” dedi.

ATO’nun oluşturduğu kurulun, resmi olarak doğrudan veri sahibi olmamakla birlikte, ağustos ayının ilk 5. günündeki ölüm oranlarında bir önceki ayın ölüm oranlarına göre yaklaşık olarak ortalama %100 artış olduğu ve bunların da enfeksiyon ile ilişkili bulunduğu düşüncesini taşıdığını ileri süren Bilaloğlu, ”Bir başka ifadeyle bir hastane enfeksiyonu salgını yaşanmıştır” dedi.

Olayın hekim ya da hemşire kusurlarıyla açıklanmaya çalışıldığını” kaydeden Bilaloğlu, hekimlerle ilgili bir çalışma yürüteceklerini, cezai sürecin gerektiğinde onur kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

ATO Başkanı Gülriz Ersöz ise oluşturdukları bilimsel kurulun çalışmalarını sürdüreceğini, çalışmanın tamamlanmasının ardından sonuçları kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

(SBK-SÜF) 13/08/2008 — 13:24 — BLM